„Proroctwo Królowej ze Sabby Michaldy 13-tej Sybilli” księga III

Gdy się Królowa ze Sabby zeszła po raz trzeci z królem Salomonem, tędy rzekła do króla: Zawołaj twych pisarzy, niech zapiszą nasze rozmowy i przechowują w księgach aż do końca świata. I zawołał król Salomon swego pisarza, gdy słońce w górę wyszło. Michalda zaś usiadła naprzeciw wschodu słońca i rozpaliła jej się twarz jak ogień i zaczęła się trząść, aż się król Salomon przeląkł i do niej rzekł: Królowo co to ma znaczyć, że twoja twarz podobna do słońca się stała, albowiem i mnie strach i bojaźń opanowały. Odpowiedziała Królowa: Królu wiele Ci już opowiedziałam o przyszłości, ale więcej Ci jeszcze opowiem bo Bóg prawy dał mi znak abym Tobie wszystko opowiedziała, co ten świat oczekiwać ma, a to jeszcze o ludach jego i jego królach, o siłach i grzechach, a szczególnie o ludziach których na świecie jeszcze nie ma, którzy dopiero na świat przyjdą a panować będą jak lwy zjadliwie, a to nastąpi około osiemnastego wieku /stulecia/ po śmierci Mesjasza. I mówiła dalej: Bóg Ciebie mądrością napełnił, że przed Tobą ani też po Tobie żaden Ci nie dorówna. Porachuj cesarstwa i królestwa po całym świecie, dolicz do nich jeszcze 9 cesarzy i 50 królów. Tyle ich jeszcze na świat przyjdzie, którzy nowa ziemię mieć będą. Masz wiedzieć, że gdy będzie miało dochodzić 1000 lat po narodzeniu Mesjasza, wtenczas się ludzi tak namnoży, że nie będą się mogli wyżywić i z tej przyczyny jedni od drugich się odłączą, a pójdą szukać sobie innej siedziby, to jest innej ziemi, innej ojczyzny. Rozejdą się po ogromnych lasach i pustyniach, gdzie od stworzenia świata jeszcze żaden człowiek nie był. A gdy znajdą ziemię dobrą, z pustyń i lasów zaczną uprawiać rolę. Na niektórych miejscach po 10 do 12 się zostanie a czym dalej, tam więcej się ten naród rozmnoży, na koniec obiorą sobie króla, a będzie ten lud podług tej ziemi nazwany. Takie ziemie dziwne mieć będą imiona i tak rozmnoży się i powstanie 9 cesarzy i 50 królów. Jedne ziemie, a raczej jedno królestwo z tych będzie  najsławniejszym , bo na najurodzajniejszej ziemi, a to królestwo położone będzie pomiędzy południem a północą. Ziemia już przez to sławna będzie, że na niej żyć będzie znaczne duchowieństwo, które słynąć będzie jako uczniowie Mesjasza. Na tej ziemi panować będą dobrzy królowie, naród wystawi wiele miast i wsi. Postawi też jedno miasto nad miarę wielkie i sławne, że w nim będzie więcej niż 40000 domów i wiele kościołów. To miasto będzie ozdobą tej ziemi, albowiem będzie w nim stolica królestwa na wiele lat, ale dla pychy ludzkiej ześle Bóg wielką pomstę jak na Sodomę i Gomorę i kary Boskiej ludzie nie unikną, później zaś da im Pan Bóg króla, który ich do wiary Mesjaszowej nawróci, ale po niejakim czasie znów tego króla im odbierze a da innego z cudzego narodu, który lud prześladować będzie, który ich obcego języka uczyć będzie. Naród ten nareszcie przejdzie pod moc cesarza rzymskiego na wiele lat. W ten czas ludzie zbytecznie żyć poczną i wiedzieć nie będą w co mają wierzyć. Do tej ziemi dostaną się obce narody i wiele złego ze sobą przyniosą. W tych cudzoziemcach ujrzą krajowcy różne mody i takowe naśladować będą. I to nie tylko możne stany ale i prosty lud nosić będą pyszne stroje. Gdyby wtenczas stary krajowiec z grobu powstał, nie poznałby swego rodaka ani by nie rzekł, że to jego potomek jest. Białogłowy będą niepoczciwe w swych czynach, za panna będzie się wydawać ta , która już dawno panieństwo utraciła. Młodzieniec będzie nosił w rękach latorośl, która już dawno zwiędła. Także między stanem małżeńskim będzie panować niezgoda. Wiele mężów żyć nie będzie ze swoimi małżonkami, a małżonki z mężami. Ale Oko Boskie będzie patrzeć na złe czyny aż ześle im Bóg królów, którzy ich trapić będą robotami egipskimi tak, że tygodniowo panu cztery dni a sobie dwa dni robić będą. Po niejakim czasie otrzyma naród ten króla, ten będzie wielkim, mądrym i przypodoba się ludowi, wyda narodowi ustawę nową, którą tylko lud pospolity pochwali. On wiele rozpocznie ale mało dokona. Król ten nie będzie miłośnikiem duchowieństwa, za jego panowania wiele kościołów i wiele dóbr kościelnych upadnie i sława duchowieństwa wiele ucierpi. Król ludowi przychylny, zaopatrzy grunta miedzami, aby ograniczyć mogły, wszystkie grunta przeliczyć każe o wtenczas prostemu ludowi ulgę dozwoli w robotach. Ale gdy ten król takie czyny rozpocznie, przyjdzie na niego śmierć i umrze na łożu swoim, ale nie w wojnie, ale śmierć będzie ludziom dziwna , martwym za żywego otrzymanym będzie. Po nim otrzyma naród nowego króla i podczas niego ustawy zmienione będą i naród różne kontrybucje płacić będzie miał, ale ten król nie długo panować będzie, po nim otrzyma naród młodego króla. Za niego powstaną wielkie wojny, tak, że prosty lud za darmo wszystko będzie musiał dawać, ludzie będą na wojnę brani, tak że będzie w tej ziemi pięciorakie wojsko, każde pod innym wodzem dla pospolitego udręczenia.

Królu Salomonie i masz wiedzieć, że tego wszystkiego się Twoi potomkowie doczekają, będzie na ziemi wieli nieurodzaj przez wiele lat. Pan Bóg ześle dla poskromienia Bożego ludu wielkie ognie, burzliwe powietrze, pioruny i gradobicia, śnieg spadnie niesłychane i nastąpią wylewy wód. Po czym wielka drogość nastąpi i wielu biednych śmiercią głodową zginie. Ześle to wszystko Pan Bóg na te ziemię i na okoliczne kraje na znak kary dla bezbożności, niesprawiedliwości i cudzołóstwa, najwięcej dla fałszywej wiary i rok po roku większy smutek ludzi ogarnie. Ale nie dość na tym. Nastąpią wielkie wojny, tak że nie jeden gospodarz ostatniego syna dać będzie musiał na wojnę, ale naród to wszystko ścierpi, by tylko nieprzyjaciel do ich ziemi nie przystąpił. Tu nastąpi wielka przemiana w szatach. niektórzy, a będzie ich coraz więcej, nie będą wiedzieć jak mają chodzić. Każdy będzie chciał coraz modniej chodzić. Głowy będą mieć przystrojone jak pawie, że ani głów ani włosów widać nie będzie.

Kobiety swoje ciało na pół nagie i nagie widzieć dadzą, aby mężczyzn przynęcić i zachęcić. Nie da się poznać kto panną, a kto mężatką. Nareszcie kobiety zaczną nosić męskie ubiory, strzyc włosy i pysznie je nakręcać. Wszystko będzie u kobiet nienaturalne – wszystko pomalowane – tylko to pod skórą będzie to samo, często od nadużycia schorowane. Aby ukarać lud występny, ześle Bóg nowe kary: miasta się zapadną pod ziemię grzebiąc ich mieszkańców we wspólnych mogiłach.Nikt nie zdąży wezwać imienia Bożego na pomoc w godzinę śmierci nagłej. W miejscach zapadniętych miast zwierzęta gniazda mieć będą. Nieprzyjaciel ogniem zniszczy całe miasto, na koniec nastąpi głód i wielki mór tak, że martwe ciała leżeć będą jako snopy zboża, a ptactwo i zwierzęta czerpać je będą. A wszystko to stanie się z woli Bożej a zanim Bóg ludzi pokara, odbierze mu pierwej rozum i kara Boża nad ludziami, ludzkimi rękami wykonana będzie. Pierwej jednak zanim to nastąpi, ześle Pan Bóg dwanaście znaków , ale i te nie skrusza ludzi i to co ma się stać to się stanie.

Pierwszy znak będzie: bowiem ludzie w dni święte ciężkie prace wykonywać będą ażeby więcej gwałtu dniom Bożym zadać – znoszone będą święta, bo niewierzący wierzącym ilość dni świętych dyktować będą.

Drugi znak: gdy ludzie od 14 roku życia żenić się i wydawać się zaczną, wielu z nich wkrótce się rozwiedzie i wielki niepokój w rodzinach nastąpi.

Trzeci znak: gdy liczne kunszty i rzemiosła rozpoczną się, niesłuchane i niewidziane, od innych narodów sprowadzone.

Czwarty znak: gdy mały dobytek da wielki użytek, co się ludziom wydawać będzie, że to czary.

Piąty znak: gdy się ludzie staną bezbożni, więcej polubią kłamstwo niż prawdę, a ich serca więcej wzdychać będą ku bogactwu niż ku Bogu.

Szósty znak: gdy ludzie zaczną pozbywać się gruntów za ceny nad zmysł ludzki małe.

Siódmy znak: gdy ludzie zaczną powracać na opuszczone grunty i zaczną zaszczepiać wiele winnic, sadów i pasiek, zaczną także uprawiać pustynie, miedze będą zaorywać i rozkopywać i z tego robić pole orne, a przy tym chleb zrobi się mały i drogi.

Ósmy znak: gdy na całym świecie zrobi się przemiana w pieniądzach i nastąpią opłaty dokuczliwe i nieznośne. Pieniądz będzie topniał jak śnieg. Coraz więcej będzie płacił pan słudze za służbę  i coraz miej sługa za to mieć będzie.

Dziewiąty znak: gdy czas mięsopostu będzie tak krótki, że ludzie nie będą mieli czasu rozweselić się i odprawiać będą wesela w dniu postnym.

Dziesiąty znak: gdy podczas sianokosów ogromny śnieg spadnie i sana nie będą mogli zebrać.

Jedenasty znak: gdy Pan Bóg szkodliwą szarańczę ześle, która lecieć będzie od wschodu słońca ku zachodowi jak w Egipcie za Faraona, a ta plaga wszystko ziarno uszkodzi.

Dwunasty znak: gdy drzewa lasowe i owocowe poczną schnąć poczym wielki głód nastąpi.

Tych dwanaście znaków ześle Bóg na ten naród, aby lud polepszyć. Strapienie we wszystkich stronach świata nastąpi, jakiego nie było odkąd świat stoi. pan Bóg karać będzie cały świat za grzechy ludzkie i ludzi, którzy tego doczekają , za prawdę to uznają co w tej księdze prorokowano.A gdy i ci ludzie lekceważyć będą, wzbudzi Pan Bóg króla przeciw królowi, a w ten czas rozpoczną się wojny, powstaną wielkie ciężary i niedostatki, ludzie do więzień wtrąceni będą, karani cielesnymi gwałtami zostaną aż wyrodzi się powstanie. Ludzie sprzeciwiać się będą urzędom, które nie chcic będą dokonywać swego powołania. Zbierze się wielkie zgromadzenia, układy nastąpią, zejdą się panowie di rady i to się dziać będzie za króla imienia ósmego. Przy tej radzie będzie chciał być każdy obecny aby wiedział co uchwalono. Zejdą się do tej rady wojskowi, panowie i lud prosty o wielkiej liczbie.Gdy się przy tych narodach wielkie nieporozumienie okaże , nastąpi walka krwawa, w której tak z wojska jak i prostego ludu bardzo wielu poginie i lud prosty będzie wołał: umrzeć mi głodem albo w bitwie wszystko jedno, bo nie potrzebuje przypatrywać się moim dziatkom z głodu umierającym. Po takiej okrutnej walce pomiędzy wszystkimi stanami, doczeka się naród dopiero pobożnego króla, który będzie zwany Sławnym.Król ten pociągnie za swoim wojskiem ku ziemi świętej aby wydobyć miejsca święte spod pogańskiego panowania i aby Żydów, Tatarów i Turków  do wiary Mesjaszowej nakłonić. Walka z tymi pogańskimi narodami trwać będzie nieubłagana i król  zdobędzie przez łaskę Boga Jerozolimę.Grób święty i inne święte miejsca. Królu Salomonie masz wiedzieć, że tam gdzie grób Mesjasza, który od Żydów zostanie umęczony i znajdować się będzie , stać będzie stary dąb. W czasie okropnej męczarni ten dąb uschnie i tak długo stać będzie suchy aż ów król poganów zgwałci i z miejsc świętych wypędzi. Poganie w tym dębie mieć będą swoje proroctwo. Przy tym dębie rozłoży ów król swoje swoje wojska obozem i kapłan pod drzewem odczyta mszę świętą i król zawiesi na tym drzewie swoją zbroję, a drzewo zazieleni się ślicznie, zakwitnie i zapachnie, tak, że kto koło niego przejdzie, mocno się zdziwi, że się drzewo zazieleniło a poganie widząc to wszystko wiarę Mesjasza przyjmą i odtąd jedna wiara i jeden bóg i jeden pasterz. Po śmierci tego króla ludzie oddalą się od Boga i zapomną o dobroci bożej, zapomną, że Pan Bóg dał wszystkie skarby ziemi. niewstydnie i niepoczciwie żyć będą jak w sodomie. na koniec jeszcze jeden król nad ludem będzie za czasów którego lud zupełnie od wiary Boga Prawdziwego się oddali. Za to też Pan Bóg ześle nań karę – cały jego dobytek siarczysty ogień zniszczy, słońce, miesiąc,gwiazdy świecić inaczej będą, a gdy lud i wtenczas cię nie poprawi, nastąpi ostatni sąd. I zapytał król Salomon, aby mu królowa powiedziała, jak długo ten świat będzie stać i kiedy ten sąd nastąpi. Odpowiedziała Królowa: Królu, tej wiadomości nie mam, albowiem Bóg aniołom nie oznajmił, ale Ci powiem, tyś jest wielkim królem i masz swą służbę dobrą i złą i dajesz tyle złemu co dobremu? I rzekł Salomon: dobrym się dobrze czyni, złych trzeba karać. I odpowiedziała Królowa: prawie tak też i Bóg wszechwładny wszystko widzący z wysokości przeliczy lata każdego człowieka a tym, który go gniewali i obrazili Majestat Jago, tym lat i dni ukróci, przed to nam nie wiadomo kiedy ten dzień sądny nastąpi, jednak przed tym dniem ostatecznym dziać się będą cuda Boskie.

Pierwszy znak: się pokarze, gdy się zaczną wszystkie stworzenia krwią pocić.

Drugi znak: gdy słońce od zachodu po trzy razy wschodzić będzie. Ludzie się zaczną lękać i pokutę czynić.

Trzeci znak: gdy słońce, księżyc i gwiazdy czerwoną barwę przybiorą i jak krew świecić będą. Wtenczas ludzie załamywać ręce będą  i ku Panu Bogi nawracać się poczną.

Czwarty znak: gdy się ziemia w wielu miejscach zapadać zacznie.

Piąty znak: gdy góry i pagórki się zrównają, a ludzie z wielkim strachem chodzić będą z miejsca na miejsce a nie będą wiedzieć gdzie są.Te znaki przyjdą przed sądnym dniem ale będą straszniejsze niżem o nich Tober Królu objaśniła, albowiem przed tym dniem sądnym ześle szkaradny lucyfer – diabeł swego potomka antychrysta na świat. Ten się narodzie z jednej Żydówki w Babilonie i będzie znany na całym świeci i ten zacznie ludzi od prawego Boga odwracać a wiarę Mesjaszową potępiać a swoją wychwalać. Bardzo wielu ludzi ku sobie nachyli i ich jako wiernych sobie uczniów po świecie roześle aby jego wiarę rozpowszechniali i lud do niej nawracali.Czynić będzie różne i przeróżne dziwy jakby moc z nieba miał ale on jeno moc diabelską mieć będzie, którą mu sam lucyfer da. A tych ludzi ku swej wierze do swej wiry nakłonić nie dających się, okrutnie męczyć i  mordować zacznie. A gdy już wielu ludzi ku jego wierze przystąpi, wtenczas Pan Bóg nie mogąc więcej na to patrzeć, ześle  z Raju dwu kaznodziei – wiernych uczniów prawdy, których zatajonych chowa przeciw wierze antychrysta i ci ludzie śmiele powiedzą, że ów antychryst jest posłańcem diabła. Antychryst przeciw tym dwóm mężom świętym wystąpi i ich uśmierci. Ciała ich będą leżały pół czwartej dnia na ziemi nie pogrzebane, ale czwartego dnia będą od Boga wskrzeszeni. Odgłos Boga powoła ich do siebie.W obłokach do nieba uniosą się i w tej chwili ogromny piorun siedem tysięcy niewiernego ludu zabije i zniszczy część Jerozolimy, która się zapadnie a ostatek ludu powróci do prawdziwej wiary. Tu zstąpi święty Michał Archanioł z nieba na ziemię i powstanie przeciw antychrystowi jego naśladowców, uchwyci antychrysta i jego zwolenników wtrąci ich do przepaści piekielnej jako to uczynił na początku świata. W tych dniach będzie siedział na stolicy Mesjasza Papież Piotr, tego imienia drugi, z rodziny Rzymian – Święty Apostoł Pański pierwszym papieżem będzie, który zacznie paść trzodę Chrystusa, a Piotr Drugi reszty dokona. Po nim już żadnego papieża nie będzie. Gdy to Żydzi, Tiry i Tatarzy i inne pogańskie narody usłyszą i zobaczą co Święty Michał Archanioł na świecie uczynił, wszyscy uwierzą w Mesjasza, będą żyć bogobojnie, będą się bać Boga i naśladować cnoty mężów świętych. Za niedługo potem nastąpi dzień sądny, dzień gniewu Pańskiego. Gdy ludzie w te znaki uwierzą i usłyszą o ten straszliwy grzmot od siedmiu piorunów, który przez siedem dni bez przerwy stać będzie, który miasta i wszelkie budowle zniszczy, gdy obłoki niebieskie i cała ziemia zatrzęsie, wtenczas wszyscy strachem przejęci oczekiwać będą swego zakończenia lecz żaden nie umrze. Na ostatki nastąpi zaćmienie na całym świecie, popękają skały i cały świat się zrówna jak było przy stworzeniu pierwszego człowieka. Po wielkiej ciemności zacznie świecić słońce jaskrawo a w nim zacznie świecić pięć gwiazd. Jak rychło ludzie na te gwiazdy spojrzą, wnet wszyscy po całym świecie trupem padną. Teraz pośle Wielki Bóg anioła swego na świat, który zatrąbi silnym głosem w te słowa:Wstańcie martwi z grobu waszego, przyjdzie na sąd wszelkie dusze ludzkie. Mesjasz zatrąbi z nieba na dolinę Józefa i tam usiądzie. W tej godzinie wszyscy ludzie wstaną z grobów swoich, którzy byli od stworzenia świata pogrzebani o pójdą na sąd ostateczny. Każdy będzie miał na czole uczynki i niecnoty ukryte, które w czasie żywota swego uczynił. Naprzód przyjdą Adami Ewa nasi pierwsi rodzice, z nimi dobry Abel i złośliwy Kain. Tu się będzie czytać księgi  żywota Abla i złego Kaina a po nich wszyscy ludzie według uczynków sadzeni będą. Dobrzy staną po prawicy ze sprawiedliwym Ablem, źli pójdą na lewicę ze złym Kainem. Mesjasz rozdzieli i rozsądzi prawicę od lewicy tymi słowami: Wy którzyście chodzili jedną drogą z Kainem i antychrystem idźcie z nim do przepaści piekielnej tam gdzie lucyfer przykuty. A wy którzyście chodzili droga sprawiedliwego Mesjasza wstąpcie ze mną do raju rozkoszy. O każdy z nich otrzyma znak Krzyża Świętego na swym czole o pójdźcie przed Twarz Bożą na wieki wieków śpiewać pieśń chwały przed tronem Boga Wszechmogącego z aniołami amen.

Tak zakończyła Królowa ze Sabby swoje proroctwo i pożegnała króla Salomona, który to proroctwo spisać i przechowywać kazał aż do końca czasów.

Koniec części trzeciej i całości proroctwa.

 

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: