„Czeladnik” – znaki poprzedzające wielką katastrofę.

Pan Jezus mówi nam następująco: „Lecz o dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec” Mk 13, 24-36

Zbawca mówi więc o dniu i godzinie, a nie roku ani nawet wieku. Kościół w 1512 r. na Konsylium w Laternie surowo zabronił, by ktokolwiek nie ośmielił się wygłaszać wyznaczony czas na koniec świata.

Przeciw temu stawia się pytanie: co ma czynić ten, któremu Niebo albo wysłańcy z nieba nakazali przybycia ostatecznych czasów ogłosić. Jasne jest, ze taki nakaz nie może być lekceważony, nie można udawać głuchego. Powinien się jednak poddać i zaufać uczonym Kościoła, bo uczeni Kościoła reprezentują na ziemi Pana i ich słowo decyduje. Wg słów Pana Jezusa koniec świata będą poprzedzać znaki. Dopóki tych znaków poprzedzających nie będzie, nie może być końca świata. Chciałabym zwrócić uwagę na 15 takich znaków. One będą częściowo wypowiedziane przez Pismo Święte, częściowo są to znaki zapowiedziane i przepowiedziane przez posłańców nieba.

Przypatrzmy się im kolejno.

 1. Przed wielką wojną ok. 1986 r. będą panowali poprzednicy Antychrysta, będą przedsiębrali wszelkie zło jakie będą tylko w stanie wykonać przeciw dobrym ludziom i przeciw Kościołowi, ale ich panowanie będzie krótkie. Przed rozpoczęciem ostatniej wielkiej wojny będzie panował władca, na którego kraje nie liczyły. Jego panowanie będzie trwało do wystąpienia Antychrysta.
 2. Około 1985 r. wystąpi Antychryst, wyjdzie on na powierzchnię przez zamach polityczny i w 1985 r. wybuchnie już trzecia wojna światowa. To będzie ostatnia wojna na tej ziemi. Przed nią będą małe wojny na całej kuli ziemskiej prowadzone.
 3. Ogłoszenie Ewangelii na całej ziemi. W ostatniej Ewangelii mowa jest tylko o ogłoszeniu wesołej Nowiny, o ogłoszeniu a nie o przyjęciu. Nie ma mowy o tym, że przy końcu świata nie będzie już żadnych pogan lub niewierzących, tylko jest zaakcentowane, że nie będzie na świecie kraju, w którym nie była głoszona Ewangelia. Dzisiaj ogłasza się Ewangelię nawet przez radio i telewizję, którzy się nią interesują mogą w jakimkolwiek kraju słuchać.
 4. Kraj żydowski lub powstanie narodu Izraelskiego. Ziemia żydowska lub lepiej wyrażone, kraj żydowski powstał na nowo 13.05.1948 r. Po 2000 latach po jego zniszczeniu. Wypełniło się co już Prorok Ezechiel o nim mówił. 37 część, że synowie izraelscy zostaną pozbierani i wrócą do swojej ojczyzny. Pomimo, ze było to ciężką sprawą i trwało długo, jednak to się wypełniło. Pozbieram ich zewsząd – tzn. ze wszystkich krajów i części świata. To zbieranie wspomogły prześladowania, uciekanie i wysiedlenie z różnych krajów.
 5. Rozszerzenie antychrysta na całym świecie. On nie byłby taki zły gdyby Ci, którzy zajmują stanowiska lub bogaci, nędzę i narzekanie uciskanych i biednych zauważyli i usłyszeli. Nędza czyni człowieka małodusznym, niezadowolonym, opryskliwym. Zarówno jak nędza i ucisk biednych przygotowują drogę Antychrystowi.
 6. Rosja i Anglia nawrócą się około 1986 r. w trzeciej straszliwej wojnie światowej. Kościół po straszliwej próbie odniesie taki tryumf za pomocą Bożą, że całe narody powrócą na łono Rzymsko-Katolickiego Kościoła. W tej wojnie wystąpi rodzaj ciemności i choroby zakaźne o szybkiej działalności – wyniszczy w ciągu trzech dni w pierwszym rzędzie wrogów Kościoła i niewierzących. Na początek walki zużyje się tylko kilka bomb atomowych. Powietrze będzie pełne straszliwych widziadeł, które wywołują eksplodujące bomby atomowe. W tej ciemności, która wystąpi w tej wojnie będą złe duchy, a za światów uwolnione i wypełniać będą na świecie straszliwe rzeczy. Jakikolwiek hałas lub jakikolwiek obce głosy słyszeć będą ludzie, nich nie wyglądają przez okno ani drzwiami, bo umrą nagłą śmiercią, albo zwariują z powodu widzianych straszliwych widziadeł. Ludzie niech się szczelnie zamkną, nich się modlą bo rozszerzyciele chorób zakaźnych będą tylko szkodziły wrogom Kościoła, niewierzącym i ciekawskim…nikomu innemu. W tej ciemności będzie się paliła tylko świeca poświęcona. Inne przyrządy świetlne nie wydadzą żadnego światła. Gdy się znów rozjaśni będą na wskutek pracy oczyszczającej Pana miliony trupów pokrywały ziemię. To będzie pierwsza ciemność.
 7. Nadzwyczajne zjawiska przyrody i znaki będą widoczne na całym świecie. Owe niezwyczajne zjawisko przyrody należą do czasów poprzedzających ostatnie czasy. Najciekawsze zjawiska przyrody będą takimi, że na półkulach północnej i południowej zaświeci słońce i wieczne śniegi i lody się roztopią. W czasach przed końcem świata zmienią się pory roku. W różnych częściach świata będą nadzwyczajne i nadpadające zjawiska przyrody występowały. W wielu częściach świata będzie rósł już tylko lichy owoc. Gwiazdy i planety nie będą na swoich dotychczasowych drogach krążyły. Słońce już będzie wydawać tyko słaby blask. Ogromne żyły wodne wewnątrz kuli ziemskiej przebija się przez warstwy ziemi, która je dzieli od warstwy ognia. Woda zalewająca ogień wytworzy parę o wysokim stężeniu, która spowoduje straszliwe trzęsienia ziemi, że ziemia około 1990 r. pochłonie góry i miasta. Niewiarygodne oberwanie chmur będą nawiedzały ziemię, a zwierzęta będą prowadziły walkę na życie i śmierć. Od gwałtownych piorunów zapłoną całe miasta. Straszne głosy będą w powietrzu słyszane. Diabły będą wykonywały widoczne, cudowne rzeczy, przez które wielu zwątpi w wierze prawdziwej, ale Bóg starać się będzie o swoich, o swoje sługi i o ludzi dobrej woli. Mahometanie nawrócą się pontyfikatem Pawła VI – i od półksiężyca wstąpią do Kościoła Chrystusowego. Nie miasto Watykan lecz miasto Rzym zostanie niewierne wierze i zostanie przyboczną Antychrysta. W Europie będzie przede wszystkim Austria patrzyła w piękna przyszłość. Ten kraj będzie wielką podporą papiestwa i tak długo się ostoi, dopóki Antychryst ok. 1986 r. nie zniszczy Europy przez żółte niebezpieczeństwo. Przed końcem świata będzie w zimie panował tak okropnie silny mróz, jaki nie był jeszcze od stworzenia świata. Wszystko wymarznie na kość.
 8. Antychryst wystąpi oficjalnie w 1985 r, święty Paweł w liście do Chesel II 1-4 mówi o Antychryście…że ogłosi się Bogiem i w świątyni zbuduje sobie tron. To co Św. Paweł przed niespełna 2000 lat mówił, teraz się dopełni ok. 1987 r. Co wtedy było wizją, stoi dziś przed wypełnieniem. Kiedy Antychryst w głównej świątyni Jerozolimskiej zbuduje sobie tron, pozwoli by się do niego modlono, adorowano go jako Boga. Tu jego samochwalcza „boskość” wywoła u Żydów nawrócenie. Żydzi nawrócą się w końcowych czasach. Antychryst jest żyjącą osobą, prawdziwym człowiekiem. Pochodzi z pokolenia Dana i jest synem kobiety wątpliwej sławy. Jego ojciec jest nieznanego pochodzenia i fałszywym człowiekiem kleru. Przez swoje czyny grzeszne coraz głębiej i głębiej zagrzęźnie w niemoralności, aż w końcu zostanie całkowicie opętany przez diabła. On będzie wcieleniem złośliwości i opętany szatańską pychą, zmysłowość i brutalność to główne cechy charakteru. On sobie gromadzi wielkie bogactw i dużo ludzi przez to bogactwo do siebie przygarnie. Przez swoje nadzwyczajne zdolności wprawi cały świat w podziw i swoje grzeszne zmysły będzie umiał zręcznie ukryć przed ludźmi. Za pomocą szatana będzie działał fałszywie cuda i otumaniał ludzi. Koroną jego dzieł będzie używanie przemocy. Antychryst poda się za Mesjasza Żydów. Po kilku wygranych walkach, zdobędzie za pomocą swych zwolenników władzę na całym świecie. Znienacka wyjdzie na powierzchnię. Kraj, który będzie popierał jego plany i jego zwolennicy będą rozporządzali wielkimi kapitałami pieniężnymi. Antychryst wystąpi ok. 1985 r. w czasie jego wystąpienia będzie wielkie trzęsienie ziemi, które spowoduje wielkie zapadnięcie się ziemi i zalanie wodami morskimi. Jest możliwe, że całe wybrzeża nad morzami zapadną do morza. Czas wystąpienia Antychrysta będzie ostatnim czasem próby ludzkości podczas której każdy człowiek wykaże co jest wart. W tym dobrobycie niektórzy dojrzewać będą do ludzi o dobrych cechach charakteru i głębokiej kulturze, podczas gdy inni poniżą się do zwierząt. Z tego powodu powstanie potrzeba, by dobrzy zostali oddzieleni od złych. Tym sposobem podzielą się ludzie na dwa wielkie obozy. Jeden obóz będzie należał do Boga i reprezentowany będzie przez Papiestwo – drugi obóz przez swoją należność do niego. Do przynależnych Antychrystowi będą przynależały i rasy kolorowe, przede wszystkim kraje azjatyckie: Japończycy, Hindusi, Chińczycy. Z tymi się Antychryst połączy i około 1986 r. puści się na chrześcijańskie kraje europejskie. Walka decydująca odbędzie się w okolicy góry „Hegido” po hebrajski Har-Magedon na południe od równiny Kadrelon. Tu się zbiorą wojska i spotkają w ostatniej bitwie. Bitwę wygra Antychryst za pomocą szatana, potem będzie panował na świecie. Resztki ludu Bożego będą musiały się ukrywać stawiane poza nawias – będą wystawiane na ciągłe prześladowania. W ostatniej wojnie będzie się używało nie tylko bomby atomowe i hydrogenowe lecz i śmiercionośne promienie. Powstałe z tego spustoszenie przekroczy wszelkie ludzkie pojęcie i wyobrażenie. Pojęcia „okropne”, „straszne”, „przerażające” nie są w stanie wyrazić prawdziwego spustoszenia. Gdy Antychryst zawładnie całym światem, wybierze sobie Jerozolimie na główną stolicę. Przedtem wyśle jeszcze propagandzistów i podżegaczy na cały świat, którzy mu mają przygotować sławę. Między nimi będzie najniebezpieczniejszy pseudoprorok jeden odpadnięty biskup. Licznych, zbłąkanych członków kleru będzie Antychryst zaliczał do swoich uczniów. Z tego powodu prześladowanie Kościoła Katolickiego z jego wiernymi będą się ukrywali, również kapłani będą ukrywali swój stan. Pan natchnie swoich zastępców odwagą, żeby odpowiedzieli swojemu powołaniu. Podczas panowania Antychrysta powstanie taka nędza jakiej nigdy dotąd nie było na świecie. Na to szatan wydobędzie wielkie bogactwo z morza i spod ziemi, aby przez nie ludzkość przyciągnąć do siebie. Antychryst będzie wypełniał swoją działalność na podłożu politycznym, bo jego końcowym celem jest zmusić cały świat pod panowanie szatana. Drugim jego celem jest wyniszczyć Kościół, wiernych i ich rodziny. Po wielkim władcy /przed Antychrystem/ będzie Antychryst prezydentem złączonych państw w Europie łącznie będzie władcą całego świata i poda się za „boski majestat”. Wierni Chrystusa Pana będą prowadzeni przez proroków: Eliasza i Henocha.
 9. Budowa głównej świątyni w Jerozolimie. Antychryst wybuduje w Jerozolimie Świątynię Żydów, aby zdobyć ich przychylność. W tej głównej świątyni zbuduje sobie przemocą tron ok. 1987 r. To się nie spodoba Żydom i od tego momentu rozpocznie się nawrócenie Żydów.
 10. Odnalezienie Arki Przymierza. W ostatnich czasach Żydzi odnajdą Arkę Przymierza i z wielką pompą, która wprawi w podziw cały świat wprowadzą ją do Nowej Świątyni, która jednak nie jest Świątynią Boga lecz Świątynią Antychrysta.
 11. Wielkie prześladowanie Kościoła, nastąpi ok. 1985-1988 r. W tamtym czasie odwrócą się od prawdziwej wiary i staną się zwolennikami Antychrysta nie tylko laikat lecz i członkowie kleru. Równocześnie w tym czasie będą się działy fałszywe cuda. Złe książki i gazety będą potępiały wiarę Chrystusa, a głosiły nauki jej przeciwne.
 12. Zamordowanie proroków Eliasza i Henocha ok. 1988 r. Antychryst na szczycie swej władzy i chwały zamorduje proroków. Ich ciała będą leżały 3 i pół dnia nie pochowane na ulicy Jerozolimy. Podczas tych dni będzie panowała na całej ziemi ciemność. To będzie druga ciemność.
 13. Wielki ogień światowy. Gdy Antychryst zostanie strącony do piekła ziemia popęka wzdłuż i wszerz a wychodzące z ziemi gazy zapalą cały świat.
 14. Zmartwychwstanie ciał. Gdy się wszystko wypali na całej ziemi i zostanie tylko pył i popiół wszyscy umarli zmartwychwstaną. Wówczas już nie będzie ludzi ułomnych, kalek, chorych lecz wszystkie ciała będą bez skazy tak jak Pan Bóg je stworzył.
 15. Drugie przyjście Chrystusa na sąd. Taj jak Chrystus zmartwychwstał nie całe trzy dni po śmierci, tak przyjdzie przed III-cim tysiącem lat na Sąd Ostateczny. Nasz Pan Jezus Chrystus umarł po ukrzyżowaniu o 3-ciej godzinie po południu, pierwszy dzień po śmierci był pół dniem. Drugi dzień po Jego śmierci był pełnym dniem. Podczas świtania dnia trzeciego zmartwychwstał, więc tego dnia liczy się 4-5 godzin. Razem zliczono niepełne dwa dni, gdy Zbawiciel po swojej śmierci zmartwychwstał. Śmierć i zmartwychwstanie są symbolem Jego Drugiego Przyjścia – świat liczony od Narodzenia Chrystusa Pana utrzyma się niepełne 2000 lat. Zbawiciel zmartwychwstał przy świtaniu trzeciego dnia. Drugie Jego Przyjście będzie przed początkiem trzeciego tysiąclecia tzn. przed ukończeniem 2000 lat, aby sądzić żywych i umarłych. Lecz zanim Pan przyjdzie po raz drugi, stary świat musi zniknąć, by zrobić miejsce nowemu światu.

O ukazaniu się Krzyża przy końcu świata – tak widziałem: przy końcu świata na Sądzie Ostatecznym Krzyż będzie jedynym ciałem, który wyda światło. Ani słońce, ani księżyc nie będą świeciły, nawet gwiazdy nie będą wydawały blasku. Sąd Ostateczny będzie się odbywał w dolinie Jospkata /Jozafata/, między Jerozolimą a Górą Oliwną, bo Chrystus na tym miejscu cierpiał i umarł. Jest więc rzeczą zrozumiałą. Chrystus będzie tam wystawiony, gdzie był poniżony i upokorzony. Z Góry Oliwnej wstąpił do Nieba , więc tam się znów ukarze. Chrystus Nasz Pan nie ukarze się sam na Sądzie Ostatecznym, lecz będzie w towarzystwie. Z Nim przyjdą: Najświętsza Maria Panna, Jego Apostołowie, Święty Michał Archanioł i inni znaczniejsi Święci. Na ziemi będzie panowała bezszelestna cisza. Gdy będą wpadnięte doliny, wyrównane powierzchnie ziemi będzie gładka i ślady wszystko spalającego ognia będą wszędzie widoczne. Cała ziemia będzie pokryta szarym popiołem. Kolor pokuty i żalu powlecze cały świat przy Sądzie Ostatecznym. Słońce, księżyc i gwiazdy pozostaną na swoich miejscach, żadne z nieba nie spadnie, tylko nie będą ze siebie wydawały żadnego światła, dopóki będzie trwał Sąd Ostateczny. Na czas Sądu zakryje je Pan, aż dopiero po sądzie Ostatecznym świecić będą znowu w nowym świecie o wiele piękniej niż dotąd.

To będzie trzecia ciemność.

Przy Sadzie Ostatecznym będzie panowała śmiertelna cisza. Uciekająca ciemność zapadnie na całym świecie i tylko na szczycie Golgoty będzie promieniał Krzyż – jaśniejszy od słońca. Najmniejsze cząstki Krzyża Świętego rozproszone po całym świecie jako relikwie zbiorą się i KRZYŻ będzie stał w całości jaki naprawdę był wówczas, tylko bez ciała Zbawiciela. Światło Krzyża będzie miało taką właściwość, że duszom czystym będzie się widziało w tak wspaniałym blasku i będzie źródłem wielkiej radości. Ludzie grzeszne przy oglądaniu KRZYŻA będą cierpiały piekielne katusze i „ON” – Krzyż będzie stał jako ich oskarżyciel wiecznego potępienia. Ostatnim Papieżem będzie Piotr II. To imię przyjdzie mu na rozkaz z nieba. Charakter i skłonności naturalne będą uformowane przez Boską Opatrzność, by odpowiadał Ostatecznym Czasom. W swoim czasie przyjdzie Chrystus po raz drugi, aby odprawić Sąd nad wszystkimi ludźmi. Z Piotrem II wygaśnie Papiestwo, bo Pan sam ogarnie owczarnię.

***********************************************************

Słowo wydawcy.

Na tym kończy się tom I dzieła „Czeladnik”. Wielu po przeczytaniu nie zazna spokoju, nerwowo będą przeżywali treść książki. Jako pisał autor na wstępie. Kto nie może spokojnie czytać poważnych rzeczy niech nie bierze tej książki do ręki. Pomimo wszystko będą czytali tę książkę na pewno różni ludzie i nie mało będzie sobie łamało głowę czy nie można by znaleźć jakiś ludzi, żeby osłabić tak straszna prawdę…?

Wydaje się najważniejsze to: Dzień Pański się zbliża. Przygotujemy się na przyjście Pana Jezusa. Przemyślmy opowieść o 5 pannach mądrych i o 5 głupich. Przeczytajmy „Objawienie”, „Apokalipsę” Świętego Jana.

Jeszcze ostatnie słowo – przyszłość wykaże.

Dodatek z tej samej książki. Wyciągi z różnych pism i broszur, które mają służyć lepszej orientacji czytelników.

Przepowiednie proroka Malachiasza co do rządów Papieży. Po Papieżu Pawle VI mają rządzić jeszcze czterej. Paweł VI – Flos Florum – kwiat kwiatów

 1. De medietate lunar- od półksiężyca
 2. De labore solis – od pracy słońca Polak
 3. De gloria Olivae – do chwały drzewa oliwnego
 4. Petrus Romanus – Piotr Rzymianin

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: